Workshop på digitalisering av anleggsbidrag

Tirsdag og onsdag denne uken ble det gjennomført en workshop på digitalisering av prosessen for anleggsbidrag.

Som vi tidligere har informert om, så gjennomfører Nettalliansen et forprosjekt for å identifisere muligheter for digitalisering av prosessen for håndtering av anleggsbidrag. Tirsdag og onsdag denne uken ble det gjennomført en workshop på temaet med deltakere fra Hammerfest Energi, Hallingdal Kraftlag, Hålogaland Kraft, Stryn Energi, Resight og Rejlers Embriq. 

Mål for workshopen var:

  1. Kartlegge mulighetene for å digitalisere anleggsbidragsprosessen
  2. Lage Use case, prosessdesign, informasjonsflyt, integrasjoner og kravspesifikasjon
  3. Estimere kostnader for prosjektgjennomføring, integrasjoner med mer


Workshopen var preget av gode diskusjoner og et felles ønske om å standardisere arbeidsprosesser og systemer. For å sikre best mulig arbeidsprosesser er det nødvendig å jobbe sammen og på samme måte.

Det jobbes nå videre med å utarbeide en prosjektbeskrivelse, som beskriver prosjektets innhold og mulige besparelser.