Kalender

Oversikt over hendelser og arrangementer

27. okt
9-12
HPU-møte
Møte for evaluering av prosjekter
3. nov
kl. 10-16
Regionmøte ØST TBD
4. nov
kl. 10-16
Regionmøte VEST TBD
5. nov
kl. 10-16
Regionmøte NORD TBD
10. nov
9-12
HPU Innstillingsmøte
18. nov
Standardiseringsforum TBD
24. - 25. nov
Eiermøte
Eiermøter
Regionmøter
HPU
Beredskapsøvelser
Fagdager
Brukerforum