Kalender

Oversikt over hendelser og arrangementer

24. feb
Fagdag IT-sikkerhet Digitalt
16. mar
Beredskapsøvelse Digitalt
17. mar
Beredskapsøvelse Digitalt
18. mar
Fagdag Drone Digitalt
23. mar
HPU oppstartsmøte Vår 2021 Digitalt
24. mar
Beredskapsøvelse Digitalt
13. apr
HPU evalueringsmøte Vår 2021 Digitalt
Uke 17
Regionmøter vår 2021 Digitalt
4. mai
HPU Innstillingsmøte Vår 2021 Digitalt
Start juni
Eiermøte Vår 2021
24. - 26. aug
Distriktsenergis Årskonferanse 2021 Alta
NA har fått tid og møterom til et evnt. eiermøte 24. august kl 15-20.
aug-sept
Beredskapsdag høst
Avklares sammen med KraftCERT.
19. okt
HPU oppstartsmøte Høst 2021 Sted: TBD
27. okt
HPU evalueringsmøte Høst 2021 Sted: TBD
Uke 44
Regionmøter Høst 2021 Sted: TBD
9. nov
HPU Innstillingsmøte Høst 2021 Sted: TBD
17. nov
Standardiseringsforum 2021 Sted: TBD
Uke 47
Eiermøte Høst 2021 Sted: TBD
Eiermøter
Regionmøter
HPU
Beredskapsøvelser
Fagdager
Brukerforum