Kalender

Oversikt over hendelser og arrangementer

Uke 17
Regionmøter vår 2021 Digitalt
4. mai
HPU Innstillingsmøte Vår 2021 Digitalt
Teams-link
Start juni
Eiermøte Vår 2021
24. - 26. aug
Distriktsenergis Årskonferanse 2021 Alta
NA har fått tid og møterom til et evnt. eiermøte 24. august kl 15-20.
aug-sept
Beredskapsdag høst
Avklares sammen med KraftCERT.
19. okt
HPU oppstartsmøte Høst 2021 Sted: TBD
27. okt
HPU evalueringsmøte Høst 2021 Sted: TBD
Uke 44
Regionmøter Høst 2021 Sted: TBD
9. nov
HPU Innstillingsmøte Høst 2021 Sted: TBD
17. nov
Standardiseringsforum 2021 Sted: TBD
Uke 47
Eiermøte Høst 2021 Sted: TBD
Eiermøter
Regionmøter
HPU
Beredskapsøvelser
Fagdager
Brukerforum