Digitalisering av prosessen for anleggsbidrag

Fra 1.1.2019 ble regelverket tilknyttet anleggsbidrag endret, som medfører at det blir svært mange flere prosjekter hos nettselskapene som involverer en anleggsbidragsprosess.

Digitalisering av prosessen for anleggsbidrag

Fra 1.1.2019 ble regelverket tilknyttet anleggsbidrag endret, dette innebærer blant annet:

  • Bestemmelsen om å inngå avtale om anleggsbidrag endres fra «kan» til «skal»
  • Det er ikke lenger anledning til å ta tilknytningsgebyr
  • Det er ikke lenger anledning til å operere med bunnfradrag
  • Det skal kreves inn anleggsbidrag også for regionalnettet og transmisjonsnettet
  • Det er ikke anledning til å overstige estimert kostnadsoverslag med mer enn 15% ved sluttavregning
  • 10-årsregelen blir også en «skal» -bestemmelse

 

Endringene medfører at det blir svært mange flere prosjekter hos nettselskapene som involverer en anleggsbidragsprosess, og det vil være nødvendig å holde oversikt over hvilke prosjekter og hvilke deler av nettet som er bygget med anleggsbidrag.

Nettalliansen gjennomfører et forprosjekt for å identifisere muligheter for digitalisering av prosessen for håndtering av anleggsbidrag. Nærmere informasjon vil sendes ut til alle eierselskap så snart vi har noe klart.

Selskap som allerede nå er interessert i å vite mer og delta i arbeidet kan kontakte Maria Johansen.

Les mer om formålet ved anleggsbidrag på NVE sine sider