Status på forprosjekt ERP

Arbeidsgruppen møtes den 16.februar for å gjennomgå forslag til RFI som skal sendes ut for å kartlegge leverandørmarkedet. 

Den 15.01 informerte vi om at forprosjekt ERP var besluttet.

RFI'en som skal kartlegge leverandørmarkedet er utarbeidet på bakgrunn av spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle selskap, der vi kartla dagens systemer og løsninger innenfor ERP. 


Forprosjektets mål er følgende:

 • Innstilling på hvordan ERP skal være del av bransjeløsningen, både på kort og lang sikt
 • Konklusjon vedrørende anskaffelsesstrategi av fullstendig ERP-løsning

 

Arbeidspakkene i forprosjektet: 

1. Kartlegge eierselskapenes behov innenfor ERP​

 • utarbeide og sende spørreundersøkelse for både nett og konsern
 • identifisere hvilke funksjoner selskapene har i dag
 • kartlegge hvilke løsninger som burde være i fremtidens ERP-løsning
 • kartlegge hvilke oppgaver økonomisystemet håndterer (skal håndtere) og hva støttesystemer håndterer (skal håndtere) – spørsmål med tydelige svaralternativ 
 • bearbeide resultat fra undersøkelse – mht. nett og konsern


2. Identifisere hvilke løsninger som finnes innen ERP basert på behovene til eierselskapene ift. Bransjeløsningen

 • sende RFI basert på identifiserte funksjonsbehov​ inkludert grensesnitt mot andre funksjonsområder
 • evaluere svar fra RFI ift skisserte behov og ift Bransjeløsningen
 • se i sammenheng med scope i forprosjekt nettdrift


3. Avklare om løsning kan og skal være for kun nettselskap, og om det kan være løsning for konsern​

 • identifisere hvilke konsekvenser innebærer løsning som også omfatter konsern (løsningsmessig, pris etc.)


4. Kartlegge løsningsmessig mulighetsrom for grensesnitt ERP nett – ERP konsern (med nødvendig informasjonsflyt)​

 

5. Avklare hvordan anskaffelsen(e) skal gjennomføres

 • rigge anskaffelse av ERP


6. Utarbeide prosjektbeskrivelse for gjennomføringsprosjekt