Forprosjekt ERP besluttet

Styret i Nettalliansen har besluttet et forprosjekt for ERP, og en spørreundersøkelse er sendt ut til selskapene denne uken.  

Det er etablert en prosjektgruppe som består av følgende deltakere:

 • Rosita Rundevold Ågensen, ENIDA
 • Øystein Buene, Valdres Energi
 • Thor-Einar Haugom, Rakkestad Energi
 • Marit Aaslie Brenden, Sør Aurdal Energi
 • Vibeke Vea Onarheim, Bømlo Kraftnett
 • Ingve Vold, Jæren Everk
 • Gunnar Bell, NAADM
 • Kjartan Mjøsund, NAADM
 • Lars Eirik Olsen, NAADM
 • Ragnhildur Arnadottir, NAADM
 • Maria Rodahl Johansen, NAADM

 

Prosjektets mål:

 • Innstilling på hvordan ERP skal være del av Nettalliansens Bransjeløsning, både på kort og lang sikt
 • Konklusjon vedrørende anskaffelsesstrategi av fullstendig ERP-løsning

 

Følgende arbeidspakker er definert:

 1. Kartlegge selskapenes behov innenfor ERP​
 2. Identifisere hvilke løsninger som finnes innen ERP basert på selskapenes behov og mht. Bransjeløsningen
 3. Avklare om løsning kan og skal være for kun nettselskap, og om det kan være løsning for konsern​
 4. Kartlegge løsningsmessig mulighetsrom for grensesnitt ERP nett – ERP konsern (med nødvendig informasjonsflyt)​
 5. Avklare hvordan anskaffelsen(e) skal gjennomføres
 6. Utarbeide prosjektbeskrivelse for gjennomføringsprosjekt

 

Spørreundersøkelse
Prosjektgruppen har jobbet med arbeidspakke 1 - kartlegging av eierselskapenes behov innenfor ERP. Vi sender ut en spørreundersøkelse for å identifisere hvilke ERP-løsninger selskapene har i dag (økonomi- og virksomhetsstyring), hvor tilfredse selskapene er med løsningene og leverandørene, og hvilke fremtidige behov en ser for ERP-løsninger.

Spørreundersøkelsen er sendt ut til alle primærkontakter og vi ber om at dere videresender til den som best kan svare på undersøkelsen i deres selskap. 

Svarfrist: 21.januar.

Når resultatet fra undersøkelsen er klart, vil svarene gjøres tilgjengelig på Samhandlingsnettet.

 

Forprosjekt ERP på samhandlingsnettet
Prosjekter utenfor handlingsplan finner du i høyremenyen under Handlingsplan.