Status leverandører og avtaler

En kort status på samarbeidsavtale med Hansen CX, Jacobsen Elektro og kartlegging av forsikringer.

CGI
Sist fredag sendte Maria ut fordeling av kostnader på brukerstøtterammen på Smart 24 avtalen. Dere skal også ha mottatt faktura fra både Nettalliansen og CGI denne uken på brukerstøtterammen og overforbruket. Vi er nå i dialog med CGI om det rent praktiske rundt endret løsning på brukerstøtte, webinarer mm. 

Til orientering er kostnadene som nå ble fakturert engangskostnader. Saldooppgjøret skal dekke behovet frem til Elhub tar over funksjonaliteten. Gjennomfaktureringsløsningen er ferdig utviklet og er tatt inn som standard funksjonalitet i Customer.

 

Hansen CX
Nettalliansen og Hansen CX (tidligere Enoro) har signert samarbeidsavtale om felles forvaltning. Gunnar Bell sendte onsdag ut en mail til orientering, samt oppfordring om at Elwin selskapene som ønsker å delta på avtalen, signerer en fullmakt som vil ligge som bilag til samarbeidsavtalen. Avtalen og bilaget finner du på SHN. Les også publisert sak om samarbeidsavtalen.  

 

Jacobsen Elektro
Nettalliansen har inngått rabattavtale med Jacobsen Elektro. Jacobsen vil i tiden fremover kontakte selskapene i Nettalliansen for å kartlegge om dere ønsker å bruke deres tjenester. Nettalliansen har vært i dialog med Rejlers om tilsvarende type avtale uten at dette er konkretisert ennå. Mer info om Jacobsen er å finne på SHN.

 

Forsikringer
Willis Towers Watson (WTW) har gjennomført kartlegging for de 31 eierselskapene som har gitt fullmakt til det, og Nettalliansen gjennomførte møte 13. desember for å sjekke status og planlegge videre fremdrift.

Møtet var positivt og WTW vil kontakte hvert enkelt selskap for å orientere om hvilket potensiale som ligger i å gjennomføre en felles anskaffelse. Vi understreker at det fremdeles er fullt mulig å gi fullmakt og bli kartlagt på linje med de første 31 selskapene. Kartleggingen er ikke forpliktende, og Nettalliansen vil på nyåret hente inn bekreftelser på deltakelse til en eventuell konkurranse. På bakgrunn av antall bekreftelser vil vi beslutte om vi går videre.

Vår oppfatning per nå er at forsikringer er et område med stort potensiale og at vi definitivt burde konkurranseutsette dette med så mange deltakende selskap som mulig.

Se SHN for mer informasjon om WTW, og ta kontakt med Gunnar Bell hos Nettalliansen om det er spørsmål.