Samarbeidsavtale landet mellom Nettalliansen og Hansen CX

Nå er avtalen signert av begge parter og den definerer samarbeidet mellom Hansen CX (tidligere Enoro) og Nettalliansen med eierselskaper.

Dere har siden 2016 blitt orientert fortløpende om arbeidet med en samarbeidsavtale mellom Nettalliansen og Hansen CX (tidligere Enoro). Nå er avtalen endelig signert av begge parter og definerer samarbeidet mellom Hansen CX og Nettalliansen med eierselskaper. Ettersom dette området foreløpig ikke er konkurranseutsatt har vi dessverre ikke mulighet til å gjøre for store inngrep i alle forhold som er avtalt mellom Hansen CX og hvert enkelt eierselskap. Nettalliansen har imidlertid fullmakt til å forvalte disse avtalene, spesielt med fokus på det som er av felles interesse for alliansen. (Utvikling av funksjonalitet knyttet til GDPR, Elhub osv).


Informasjonsskriv fra Hansen CX
Hansen CX har i løpet av de siste dagene distribuert «Informasjonsskriv Elhub Estimat 2019». Nettalliansen kan gjøre lite med tanke på å bestride dette estimatet, da det ikke foreligger noen prosjektplan for utviklingen som vi kan vurdere. Dette er noe vi vil etterlyse og følge opp, som første oppgave under samarbeidsavtalen om felles forvaltning.

Fremforhandlet rabatt
På samhandlingsnettet ligger avtalen og Bilag 1. Bilag 1 må signeres av alle de selskapene som ønsker å være del av samarbeidsavtalen og de fordelene avtalen vil generere. Vi har forhandlet frem en betingelse i avtalen om at Hansen CX skal redusere sine totale driftskostnader til Nettalliansens eiere med 706.000 kroner. Det innebærer at alle de selskapene som i skrivende stund er eier i Nettalliansen og bruker Elwin får 5,7% rabatt på vedlikeholdet. Den faktiske rabatten vil bli noe høyere ettersom fire eierselskap med Enoro-avtale trer ut av Nettalliansen som følge av fusjoner ved nyttår, og som således ikke får del i denne rabatten.

Frist for signering av Bilag 1
For at vi skal kunne lage fordelingen ber vi om at dere fyller ut og signerer Bilaget og returnerer til undertegnede så raskt som mulig. Hansen CX har bedt oss ha fordelingen klar i løpet av januar, så fristen settes derfor til fredag 18. januar.