Status IKT-sikkerhetsprosjekt

Oppstartsmøte for prosjektet ble avholdt 28.02 og kick-off planlegges i slutten av februar.

Som vi informerte om i desember så har styret i Nettalliansen besluttet å kjøre et felles IKT-sikkerhetsprosjekt med alle eierselskap i Nettalliansen. Styringsgruppe innovasjon har besluttet at prosjektet skal søke FoU-midler hos NVE, og søknad er sendt. Vi holder dere oppdatert på utfallet.


IKT-sikkerhetskoordinator fra hvert selskap

Vi har ikke mottatt informasjon om IKT-sikkerhetskoordinator fra hvert selskap. Vi trenger kontaktinformasjon på den personen som er IKT-sikkerhetskoordinator i ditt selskap, eller som får tildelt det ansvaret. Vennligst send dette til Hanne Johansen.

Koordinatoren vil ikke ha leveranser inn til prosjektet, men vi ønsker gjerne innspill og deltakelse. Vi vil presentere prosjektleveransen i form av en fagdag i løpet av våren.


Oppstartsmøte og kick-off
Oppstartsmøte ble holdt 28.01.19, hvor prosjektgruppen gikk gjennom prosjektbeskrivelse, arbeidsmetodikk og planlegging av videre løp.


Prosjektgruppen består av:

Navn  Selskap
Roar Vindedal  Aurland Energiverk
Njål Vik Medås Hålogaland Kraft
Syver Medgård Hallingdal Kraftnett
Heidi Heggelund Hammerfest Energi
Ole-Bjørn Stenvi Tinn Energi
Hanne Rodahl Johansen        Nettalliansen admin

 

På grunn av Elhub lansering den 18.02 er prosjektet noe utsatt, og kick-off for IKT-sikkerhetsprosjektet vil derfor være i slutten av februar. Vi vil i planleggingen av prosjektets fremdrift vurdere om vi forlenger prosjektet med én måned.


Arbeidsinnhold vil publiseres på samhandlingsnettet under prosjektet IKT-sikkerhet.