IKT-sikkerhetsprosjekt for alle selskap i Nettalliansen

Kraftberedskapsforskriften som trer i kraft 01.01.19 kommer med nye og flere krav til IKT-sikkerhet. Det innebærer at dokumentasjon, rutiner, kompetanse og fokuset på IKT-sikkerhet må heves.

Etter ønske fra selskap i Nettalliansen, og på oppfordring fra myndighetene, ser vi at dette er best å gjøre sammen. Styret i Nettalliansen har derfor besluttet å kjøre et felles IKT-sikkerhetsprosjekt med alle eierselskap i Nettalliansen med oppstart i januar 2019. Se rapporten fra NVE

Formålet med prosjektet er:

 • Skape varig fokus rundt IKT-sikkerhet i Nettalliansen
  • Tilrettelegge for å etterleve kravene i Kraftberedskapsforskriften kap. 6 og 7
  • Skape samhandling på tvers av selskapene og et felles kontaktpunkt
 • Øke den generelle kompetansen på IKT-sikkerhet
  • Opplæringspakke for IKT-sikkerhet
  • Standardisere rutiner og prosedyrer

 

Prosjektomfang
Prosjektets varighet er fra januar til april, og vil ha fokus på standardisering av rutiner og opplæring.

Vi har etablert et samarbeid med NC-Spectrum, som vil bistå med ekspertise på feltet. Prosjektet vil kjøres med en liten arbeidsgruppe, som vil produsere leveransen.

 

Forslag til arbeidspakker i prosjektet

 • Mal for kartlegging av rutiner og dokumentasjon innen IKT-sikkerhet
 • Utarbeide rutiner og prosedyrer med hensyn til krav i revidert Kraftberedskapsforskrift (gjeldende fra 1.1.19)
 • Generell opplæringspakke 
 • Etablere et forum for IKT-sikkerhet
 • Informasjonspakke ifbm nasjonal sikkerhetsmåned (opsjon)
 • Digital opplæring (opsjon)

 

IKT-sikkerhetskoordinator fra hvert selskap
Det er IKT-sikkerhetskoordinator i hvert selskap som vil være mottaker av prosjektets leveranser. Vi trenger derfor kontaktinformasjon på den personen som er IKT-sikkerhetskoordinator i ditt selskap, eller som får tildelt det ansvaret. Vennligst send dette til Hanne Johansen.

Koordinatoren vil ikke ha leveranser inn til prosjektet, men vi ønsker gjerne innspill og deltakelse. Vi vil presentere prosjektleveransen i form av en fagdag våren 2019.

 

Bruk av innovasjonsmidler til finansiering
Dette prosjektet er godkjent av SkatteFUNN. Styringsgruppen for innovasjon i Nettalliansen har derfor besluttet at vi søker prosjektet inn i NVEs finansieringsordning for FOU.  

Hvis prosjekt godkjennes av NVE vil prosjektkostnadene dekkes av Nettalliansens innovasjonsmidler. Fradrag fra SkatteFUNN-ordningen tilbakeføres til prosjektet og prosjektkostnadene blir dermed redusert. Estimerte prosjektkostnader er 718 000 kr, dette er primært timer som interne ressurser fra eierselskap og administrasjon i Nettalliansen skal bruke, samt noe innleid fagekspertise gjennom NC-Spectrum.

Vi vil holde dere løpende orientert om denne prosessen.

 

Fremdriftsplan
Datoer i fremdriftsplan blir satt ved prosjektoppstart. Den foreløpige prosjektplanen ser slik ut.

 

Det er opprettet en egen prosjektside på samhandlingsnettet, her finner du også hele prosjektbeskrivelsen.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Hanne Johansen.