Søknad om utsettelse av databasesplitt

Denne uken har vi sendt søknad til RME om utsettelse av databasesplitt på vegne av 10 selskap i Nettalliansen.

Som vi informerte om i forrige uke, så hadde vi et møte med RME om en ytterligere utsettelse av databasesplitt for selskap i Nettalliansen. 

Søknaden har nå blitt sendt på vegne av 10 selskap i alliansen. 

Vi kan forvente svar i løpet av august eller september, og innen 1. oktober som er fristen vi fikk ved første søknad om utsettelse.