Utsettelse av databasesplitt

Vi har denne uken hatt møte med RME vedrørende ytterligere utsettelse av databasesplitt, og vil om kort tid sende søknad på vegne av selskapene det gjelder. 

Det ble denne uken gjennomført Teams-møte med RME. Til stede var Maria Rodahl Johansen, Anniken Pettersborg, Guro Grøtterud (Seksjonssjef i Seksjon for sluttbrukermarkedet i RME) og Nikolai Grønland (Førstekonsulent i RME).

Nettalliansen ønsket med dette møte å informere om endringene i anskaffelse av ny kundeløsning, og om behovet for en ytterligere utsettelse av databasesplitt for 12 selskap i Nettalliansen. Vi vil søke om utsettelse frem til 01.07.2022. 


Felles dispensasjonssøknad fra Nettalliansen 
Som sist vil Nettalliansen sende RME en dispensasjonssøknad som Seksjon for sluttbrukermarked vil behandle. Vi benytter mye av underlaget fra forrige søknad, og supplerer med følgende informasjon etter oppfordring av RME:

  • Søknad må ha god begrunnelse for hvorfor det søkes om ytterligere forlengelse av frist
  • Fremdriftsplan for utrulling hvis mulig, evnt. ettersendelse ved inngåelse av avtale med ny leverandør
  • Antall nettkunder som er berørt


RME viser god forståelse for situasjonen, og berømmer samtidig Nettalliansen for å utfordre leverandørmarkedet. Dispensasjonssøknad vil bli sendt RME så fort som mulig, og senest ved utgangen av juni slik at RME får saksbehandlet søknaden innen opprinnelig frist for databasesplitt 01.10.21.


Vi vil kunne forvente svar på søknaden i løpet av august eller september.