Sluttrapport teknisk IKT-sikkerhet

Sluttrapporten for Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt er klar, og viser gode resultater både i form av måloppnåelse og prosjektkost.

Tidligere denne måneden informerte vi om prosjektresultatene fra teknisk IKT-sikkerhet. All informasjon finner du under Tjenester og IKT-sikkerhet på samhandlingsnettet.  

Dette er det første heldigitale prosjektet Nettalliansen har gjennomført, og det har fungert veldig godt. Det kommer allikevel godt frem i evalueringen at det naturligvis ville vært ønskelig med noen fysiske møteplasser underveis.

Sluttrapporten kan fås på forespørsel av Hanne Rodahl Johansen. Ta kontakt på mail eller mob. 476 30 481.