Resultat av Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt

Prosjektet Teknisk IKT-sikkerhet ble avsluttet rett etter påske, og prosjektresultatene er nå tilgjengelig i sin helhet.

Prosjektresultatene er tilgjengelig under Tjenester på samhandlingsnettet. Arbeidsgruppen har bestått av prosjektleder fra Nettalliansen administrasjon, seks deltakere fra selskapene og to eksterne eksperter fra NC-Spectrum.


Prosjektmålene til prosjektet var som følger:

  • Anbefale tekniske IKT-sikkerhetsløsninger for hele Nettalliansen
  • Kompetansehevingsprogram for tekniske nøkkelroller 
  • Kompetansedelingsmiljø for tekniske nøkkelroller 
  • Standardisere metoder, prosedyrer og rutiner på teknisk IKT-sikkerhet

 
Med plan om utvidelse av kompetansedelingsmiljø utover prosjektgruppa, er målene nådd.


Prosjektresultater           
Prosjektresultatene er delt opp i arbeidspakker som du finner i høyremenyen på prosjektsiden. Her ligger også oversikt over innholdet i hver arbeidspakke. Teknisk kompetanseløft er den største, og hvor det er laget et e-læringskurs egnet for IT-personell, IKT-sikkerhetskoordinatorer og daglige ledere. Kurset er påmeldingsbasert, og sender leksjoner direkte til e-post to dager i uka, i fem uker, etter påmelding.