Samtalene er i gang!

Vi har invitert et utvalg av selskaper til samtaler for å forstå viktige behov og drivere hos både ledere og medarbeidere. Dette arbeidet er av stor verdi med tanke på vår plan for Bransjeløsningen de neste tre årene. 

Det gjennomføres i disse dager samtaler med 22 ledere og medarbeidere i 11 selskap. Samtalene handler om sentrale områder som gjør at vi sammen skal lykkes best mulig med å utvikle bransjeløsningen. Les innledende sak fra forrige uke.

Vår endringsagent Anita Wie Eriksen gjennomfører samtalene, og hun forteller at samtalene så langt har vært svært gode. Både ledere og medarbeidere kommer med gode innspill og refleksjoner rundt hva som blir viktig for oss fremover, både med hensyn til det vi bør fortsette å gjøre og det vi kan forbedre oss på.

Vi vil i slutten av mars dele en oppsummering fra samtalene, og arbeidet vil også direkte bli brukt inn i anskaffelsen av nytt NIS og ERP.
 

 

Mål med samtalene

I år står vi som allianse ovenfor viktige implementeringer som NIS, ERP og kvalitetssystem, parallelt med utrulling av nytt KIS. Samtalene skal bl.a. gi svar på de viktigste brukerbehovene, og ansvarsfordeling, opplæring, kommunikasjonsaktiviteter og kompetansetiltak er eksempler på avgjørende brikker for at vi skal lykkes. Funn fra analysene blir brukt direkte inn i arbeidsgruppene. 


I et
større perspektiv ønsker vi å bli i bedre stand til å bistå og støtte allianseselskapene og brukerne gjennom de endringene vi skal gjennom. Gjennom samtalene ønsker vi derfor også å forstå bedre samspillet mellom ny teknologi,
menneskene som skal ta teknologien i bruk og arbeidsprosessene teknologien skal støtte opp om. 

Profilbilde Anita Wie Eriksen.png
Anita Wie Eriksen, endringsagent i Nettalliansen

Samtalene vil ha fokus på viktige drivere for endring og hva som motiverer, hva som er viktig i forhold til kompetanse og retning; både for den enkelte, teamet og ledelsen.