Sammen skal vi lykkes!

Vi har tre spennende år foran oss, med en ambisiøs plan som vil gi Nettalliansen en fullverdig bransjeløsning. På veien skal vi iverksette prosesser som på den ene siden vil kreve mye, og på den andre siden gi oss bedre arbeidsprosesser og sterkere nettselskap. 

Vi ønsker å bli bedre til å hjelpe dere på denne reisen og vil vite hva som er viktig for deg og ditt selskap for at vi sammen skal lykkes.  Hvordan kan vi gjennomføre disse prosessene på en måte som sikrer at du kan støtte opp om målet og de nye arbeidsprosessene? Vi vil invitere et utvalg av selskaper til samtaler for å forstå viktige behov og drivere hos både ledere og medarbeidere 

 

Mål med samtalene 
I år står vi som allianse ovenfor viktige implementeringer som NIS, ERP og kvalitetssystem, parallelt med utrulling av nytt KIS. Samtalene skal bl.a. gi svar på de viktigste brukerbehovene, og ansvarsfordeling, opplæring, kommunikasjonsaktiviteter og kompetansetiltak er eksempler på avgjørende brikker for at vi skal lykkes. Funn fra analysene blir brukt direkte inn i arbeidsgruppene. 

I et større perspektiv ønsker vi å bli i bedre stand til å bistå og støtte allianseselskapene og brukerne gjennom de endringene vi skal gjennom. Gjennom samtalene ønsker vi derfor også å forstå bedre samspillet mellom ny teknologi, menneskene som skal ta teknologien i bruk og arbeidsprosessene teknologien skal støtte opp om. 

Samtalene vil ha fokus på viktige drivere for endring og hva som motiverer, hva som er viktig i forhold til kompetanse og retning; både for den enkelte, teamet og ledelsen.  

 

Hvordan skal dette gjennomføres? 
Anita Wie Eriksen vil i rollen som endringsagent for Nettalliansen gjennomføre samtalene på Teams i uke 9 og 10. Basert på funnene vil hun lage en rapport som viser hva som er viktig i det videre arbeidet med å implementere og komple
ttere bransjeløsningen
 


Alle samtalene er konfidensielle, og de aktuelle vil bli kontaktet av Maria Johansen på mail en av de nærmeste dagene for å finne tidspunkt. Ditt bidrag er svært verdifullt, og vi håper du tar deg tid til samtalen slik at vi sammen kan bli bedre og lykkes på best mulig vis.
 


Funnene vil hjelpe oss å ha det riktige fokuset på veien mot mål
et, og gjøre oss i stand til å iverksette de nødvendige tiltakene underveis. 
 

 

Profilbilde Anita Wie Eriksen.png
Anita Wie Eriksen, Endringsagent i Nettalliansen