RFI sendt ut i forprosjekt ERP

Nettalliansen skal anskaffe en ERP-løsning som vil gå inn i Nettalliansens Bransjeløsning. Vi har nå kunngjort en RFI for å kartlegge tilgjengelige tilbydere og systemer i markedet.

I forrige uke redegjorde vi for arbeidspakkene i forprosjektet. Iht. arbeidspakke 2 er det nå kunngjort en RFI for å kartlegge tilbydere og systemer i markedet. 

Bransjeløsningen skal dekke IT-behovene til det moderne og digitaliserte nettselskapet, og utvikles i takt med alliansens behov. Gjennom digitalisering og samhandling mellom selskapene i alliansen, legger vi til rette for økt kompetanse- og informasjonsutveksling og deling av ressurser og kunnskap. 


ERP inn i Bransjeløsningen
Nettalliansen skal nå anskaffe en ERP-løsning som vil gå inn i Nettalliansens Bransjeløsning, og målet er å anskaffe en standardisert, integrerbar, skalerbar og funksjonell ERP-løsning. Løsningen som skal anskaffes skal kunne benyttes av nettselskap med forskjellig struktur; fra rene nettselskap til energikonsern der både nett, kraftomsetning og andre kommersielle virksomheter kan være inkludert.

Tidsfrist for tilbud eller forespørsel om deltakelse er 12. mars 2021.