Ressursendringer i administrasjonen

For å holde fart og fremdrift i utviklingen av Bransjeløsningen og de nye løsningene som skal på plass i perioden 2022-2024, engasjerer vi tre nye ressurser inn i administrasjonen.

I starten av desember informerte vi om behovet for å styrke administrasjonen med tre ressurser, slik at vi holder fart og fremdrift på utviklingen av bransjeløsningen. Disse ressursene er nå på plass, og vi har funnet dyktige og kompetente folk til å bidra i 2022.  


Følgende stillinger er nå fylt, og vi vil komme med nærmere introduksjon av alle tre de neste ukene. 

Til anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS):

  • Arnfinn Flo er engasjert som prosjektleder for anskaffelse og innføring av Nettinformasjonssystem (NIS). Engasjementet er fra 07.02.22-31.12.22 med opsjon på 6 mnd forlengelse.

Til anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS) og anskaffelse av ERP-system:

  • Svein-Magnus Sørensen er engasjert som løsningsarkitekt. Engasjementet er fra 01.02.22-31.12.22 med opsjon på 3 mnd forlengelse.
  • Anita Wie Eriksen er engasjert som endringsagent fra 07.02.22-31.12.22 med opsjon på 3 mnd forlengelse.

Til anskaffelse av ERP-system er Lars Bjertnæs engasjert som prosjektleder. Han har kjennskap til Nettalliansen over lang tid gjennom sitt arbeid med AMS, Tilsyn og pågående utrulling av kundeløsning.

 

Endringer i faste årsverk
Vår prosjektsjef Lars Eirik Olsen har fått en fantastisk mulighet til å jobbe ett år på Svalbard, og har med det fått permisjon i ett år for å gjennomføre det engasjementet han har fått der. Han går ut i permisjon fra 1. mars. Det er ikke planlagt å erstatte Lars Eirik i mellomtiden, arbeidsoppgavene blir fordelt på øvrige ressurser i administrasjonen. Vi ønsker Lars Eirik lykke til!

Vår virksomhetsarkitekt og leder for IT, Kjartan Mjøsund, har dessverre besluttet å bytte jobb og tar tak i nye utfordringer fra 1. mai. Vi vil gå i gang med rekruttering av en erstatter i løpet av kort tid, og vil samtidig vurdere justering av rollen sett opp mot behovet i administrasjonen fremover. 

Vi takker Kjartan for en uvurderlig innsats for Nettalliansen i 6,5 år, og ønsker han lykke til videre. Han har vært med på reisen fra start, og har bidratt stort til at vi har kommet dit vi er i dag.