Nettalliansen søker prosjektressurser

I forbindelse med Handlingsplan 2022-2024 har vi behov for å engasjere flere ressurser til gjennomføring av anskaffelsene. 

Vi skal gjennomføre et større prosjektprogram for å oppnå en komplett bransjeløsning for Nettalliansen. Programmet skal sikre at gjenstående gap knyttet til IT-løsninger tettes og at de anskaffede løsningene sikrer bedre arbeidsprosesser, mindre avvik og oppfølging, deling på tjenester og ressurser og redusert sårbarhet hos hvert enkelt selskap.

I forbindelse med gjennomføringen av programmet vil vi starte opp anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS) og ERP i første kvartal 2022 og har behov for å engasjere flere ressurser til gjennomføringen. 


Nettinformasjonssystem (NIS) 

 • Allianseselskapene har i dag mange ulike NIS, og selv selskapene som deler leverandør har ulike oppsett og ulikheter i datamodellene for nettinformasjon og komponenter. 
 • Det er kostbart å gjennomføre digitalisering når det er mange forskjellige systemer og konfigurasjoner, og vanskelig å kunne utarbeide analyser på tvers av selskapene.
 • Nettalliansen skal derfor anskaffe ett felles integrerbart NIS, med én felles datamodell for nettinformasjon og komponenter. Løsningen skal videre ha felles prosesser, brukerhistorier og konfigurering, innen nettplanlegging, vedlikeholdsplanlegging, anleggsplanlegging, simulering og komponenthåndtering, på tvers av alle selskapene. 
 • Aktiviteter som skal gjennomføres er blant annet: Utarbeide kravspesifisering, Gjennomføre anskaffelse, Standardisering (prosess/datamodell osv.), Etablering av felles NIS, Integrasjoner, Migrering og Utrulling.


ERP-system

 • Allianseselskapene har i dag flere ulike ERP-løsninger i Nettalliansen (Microsoft Business Central, Visma Global, Visma Business (webhotell-løsningen) etc.)
 • Det skal anskaffes et felles ERP system som kan dekke behovet allianseselskapene har knyttet til budsjett, styring, regnskap, timeregistrering, lønn, fakturering/innkreving, analyse, rapportering, innkjøp, lager, materiellhåndtering og prosjektrapportering.​
 • Aktiviteter som skal gjennomføres er blant annet: Utarbeide kravspesifikasjonGjennomføre anskaffelse, Utarbeidelse av felles prosesser/ kontoplan/datamodell, Etablering felles ERP, Vasking og Migrering, Utrulling felles ERP (inkludert opplæring) og Integrasjon KIS ERP

 

Vi søker følgende ressurser for 2022: 

 • Til anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS) 
  Prosjektleder for anskaffelse og innføring fra 01.01.22-31.12.22 med opsjon på 6 mnd. forlengelse. 
 • Til anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS) og ERP-system
  Løsningsarkitekt fra 01.01.22-31.12.22 
 • Til anskaffelse av Nettinformasjonssystem (NIS) og ERP-system
  Endringsagent fra 01.01.22-31.12.22 


Utfyllende informasjon om stillingene finner du her

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektsjef Lars Eirik Olsen på mail eller 930 90 468.