Prisendringer hos Berggård Amundsen

Nettalliansen hadde et merkantilt møte med BA den 23. juni der vi fikk innsyn i anmodninger om prisøkninger som kan sies å være dokumenterte.

Dette gjelder først og fremst Dura-Line, som varsler om prisøkninger på opp mot 30% på enkelte produkter. Dette fordi plastprodukter, som kjøpes i Euro og er omslag 50% av innsatsfaktorene deres, har steget med 60% siden november 2020. Se tidligere sak fra 12. mai om prisendringer på plastprodukter.

Les mer om prisjusteringene


BA (og Nettalliansen) har mottatt varslinger om mulige prisøkninger, men disse har ikke blitt kommunisert fordi de ikke har blitt oppfattet som konkrete før nå. For å unngå slike situasjoner med store hopp i prisene, vil det etableres mer hyppig dialog og oppdateringer med produsentene, grossisten og Nettalliansen. Vi forstår at produsentene har hatt lavere fortjeneste enn normalt pga råvareprisøkningene, og vi må nå akseptere en økning. 


Økning fra 1. august 2021

Vi har gått med på at prisene gjelder fra 1. august og har hatt en gjennomgang på rutinene slik at vi garanterer lengre varsel i fremtiden. Avtalen sier 60 dager, men det har vært noe uklarhet rundt hva som er definert som et varsel.