Prisendringer på plastprodukter

Det er kommet varsel om prisendringer på plastprodukter og at knapphet på råvarer gir redusert produksjon. 

Vi har fått varsel om at det er prisendringer på plastprodukter og at knapphet på råvarer gir redusert produksjon. Dermed har produsentene og videre grossistene utfordringer med å levere rør og plastprodukter.

 
Vi er usikre på hva dette innebærer helt konkret, men som vedlagt Informasjonsbrev og varselbrev fra Pipelife viser, så ligger det an til prisendringer fra og med 1. juli.


Vi anbefaler derfor alle om å oppdatere prognoser i dialog med Berggård Amundsen AS.