Påminnelse om kartlegginger

Vi vil minne om at vi trenger svar fra samtlige selskap på alle kartlegginger sendt ut fra administrasjonen. De gir et viktig informasjonsgrunnlag og bidrar til at prosjektene kan utføres på en effektiv måte. 

De siste ukene har vi sendt ut to kartlegginger: en kartlegging med spørsmål knyttet til utrulling av ny kundeløsning og tilsynsløsning og en kartlegging av kundeløsning for øvrig konsernvirksomhet. I tillegg har vi etterspurt representanter til Nettalliansens innovasjonsgruppe. 


Klargjøring for utrulling av SyscoCEH og Cubit
Nettalliansen har anskaffet en ny kundeløsning og ny tilsynsløsning for nettselskapet. Knyttet til utrullingene av løsningene, trenger vi litt mer informasjon fra alle selskapene slik at prosessen vil bli så god og effektiv som mulig. 

Fristen for svar var 8. september. Vi utvider nå fristen, og ber de selskap som ikke har svart om å svare innen 15. september. 

Gå til undersøkelsen her


Kartlegging av kundeløsning for øvrig konsernvirksomhet

Vi har nå anskaffet ny kundeløsning for nettvirksomheten. Denne undersøkelsen ble sendt ut i januar, og nå gjør vi en ny kartlegging for at dere skal få vite hva øvrige selskaper i alliansen gjør med hensyn til kundeløsning for annen virksomhet i konsernet. Vi deler svarene med alle selskapene. 

Vi mangler fremdeles mange svar. Fristen er 14. september. 

Gå til undersøkelsen her

 

Representanter til innovasjonsgruppe
Vi trenger flere representanter til å delta i Nettalliansens innovasjonsgruppe. Les mer om innovasjonsarbeid i Nettalliansen her.

Meld inn representant fra ditt selskap her