Innovasjonsarbeid i Nettalliansen

I eiermøtet ble det informert om innovasjonsarbeidet i Nettalliansen, og vi søker nå representanter som ønsker å sitte i innovasjonsgruppen. 

Målet i Nettalliansens strategi er å øke gjennomsnittlig effektivitet med 5%-poeng relativt til bransjesnitt over en 3 års periode. Dette skal også innovasjon bidra til. Nettalliansen gjenopptar arbeidet med innovasjon i Nettalliansen, og oppretter nå en innovasjonsgruppe. 

Kjetil Halle og Halvard Fjeldvær (Svorka) og Audun Grynning (Hallingdal) har laget et forslag til innovasjonsarbeid i Nettalliansen, som innovasjonsgruppen vil jobbe videre med. 

Ressurser til innovasjonsgruppen
Vi søker personer ute hos selskapene som ønsker å bidra i denne gruppen. De som meldes inn bør være fremoverlent, nysgjerrig og ha en interesse for nytenkning. 

Styret vil avgjøre endelig sammensetning av gruppen, og sørge for at gruppen får en tverrfaglig sammensetning innen blant annet nettdrift, innovasjon og IKT.

Send inn din kandidat her. Svarfrist: 10. september


På forhånd takk for svar!