Oppstart av utrulling av nye nettsider

I starten av juni vil Jæren Everk være første selskap ut som tilpasser den nye nettsidemalen til eget selskap. Vi ønsker nå å vite når ditt selskap ønsker nye nettsider.

Forrige uke publiserte vi status i prosjektet, som er i rute iht. fremdriftsplan. Her viste vi også noen skisser på sidene for å gi en indikasjon på oppsett og innhold. Sidene er ryddige, oversiktlige og brukervennlige samtidig som designet gjør sidene behagelige å være inne på. Sidene er satt opp for å imøtekomme nettselskapenes kunder på best mulig måte. 

Utrullingsplan
Vi vil starte med å sette opp en utrullingsplan, og trenger derfor å vite når ditt selskap ønsker å bytte til nye nettsider. 

Gå til svarskjema her

Vi kommer tilbake til tidspunkt for felles opplæringswebinar når vi nærmer oss juni. 


For spørsmål, ta kontakt med Anniken Pettersborg på mail eller mob. 412 20 888.