Standardiserte nettsider

Prosjektet er i rute iht. fremdriftsplan, og nå starter vi så smått og forberede oss til utrulling. Vi ønsker derfor å vite når ditt selskap vil ha nye nettsider, slik at vi får satt opp en utrullingsplan fra start juni.

De siste to månedene har prosjektet jobbet med rammeverket og oppsettet til de standardiserte nettsidene, og fått på plass en sidearkitektur vi mener dekker behovet til et nettselskap.

Det er også jobbet med forslag til innhold og tekst som vil være default i de standardiserte sidene. Arbeidsgruppen har lagt inn en solid innsats for å skape felles innhold som dekker behov på tvers av nettselskap, men som hvert selskap kan tilpasse. Nettsidemalen og innholdet vil være tilgjengelig på bokmål og nynorsk når sidene er klare.  


Fra design til utvikling
Denne uken har vi siste runde på designet av sidene, før vi neste uke gjør en såkalt signoff på design og går over i utviklingsfasen. Designet blir detaljert ut i alle modulene som leverandør trenger, før det sendes over til utvikling. 


Klargjøring av nettsider
Sidene vi jobber med i prosjektet nå er for det fiktive selskapet Himmelblå Nett. I løpet av uke 22-24 vil det bli satt opp en prototype for Himmelblå Nett og nettstedet blir klargjort for utrulling og tilpasning per selskap. Jæren Everk som er med i arbeidsgruppen, vil være første selskap ut som benytter prototypen og tilpasser nettsidene til eget selskap. Vi anslår at de kan starte rundt 1. juni. Se fremdriftsplanen her

I ukene før lansering vil det bli satt opp tekster og innhold i Craft modulene (plattformen som er valgt i dette prosjektet) så de blir enkle å bruke, og det vil bli satt opp en visuell guide for bruk av nettsidens moduler og en oversikt over disse. 

Sidene vi designer og utvikler i dette prosjektet er for et nettselskap, men vi tar også hensyn til selskap i alliansen som har konsernstruktur. I bakenforliggende struktur i verktøyet vil en kunne ha nettsidene til flere selskap i konsern, og strukturen til nettselskapets nettsider kan kopieres og tilpasses til eksempelvis bredbånd eller kraftproduksjon. 


En liten smakebit

Vi ønsker å vise frem noen innledende designskisser, slik at dere får litt innblikk i prosessen. Det er viktig å understreke at dette er skisser. Den ferdige prototypen vil mest sannsynlig avvike noe fra disse skissene og ikke minst vil en ferdig tilpasset side til et av våre nettselskap også gjøre det, når logo, farger og eksakt innhold er på plass.

Allikevel tror vi skissene gir en indikasjon på hvordan sidene blir. De er ryddige, oversiktlige og brukervennlige samtidig som designet gjør sidene behagelige å være inne på. Klikk på bildet for å få opp flere skisser.


Når skal ditt selskap få nye nettsider?
Vi vil starte med å sette opp en utrullingsplan, og trenger derfor å vite når ditt selskap ønsker å bytte til nye nettsider. 

Gå til svarskjema her

Vi kommer tilbake til tidspunkt for felles opplæringswebinar når vi nærmer oss juni. 


For spørsmål, ta kontakt med Anniken Pettersborg på mail eller mob. 412 20 888.