Opplæring i Nettalliansens e-læringsportal

Mandag hadde vi superbrukeropplæring i Junglemap, Nettalliansens e-læringsportal. Her deler vi opptaket fra møtet. 

Opptak fra møtet finner dere på samhandlingsnettet. Gå inn på Forvaltning fra forsiden og så til Opplæring og distribuer gjerne ut informasjon i eget selsap. 

Vi minner om de to alternative måtene dere kan bruke denne portalen på. Utstrakt bruk gjennom å ha eget selskapsdomene eller å benytte fellesportalen. Les mer om det her