Nettalliansen med e-læringsportal

Nettalliansen har fått en felles e-læringsportal som inneholder opplæring på alle områder som Office 365,  IKT-sikkerhetsopplæring, personvernopplæring mm.

Alle selskap i Nettalliansen har to alternativer for bruk av Junglemap, som er verktøyet vi har valgt:


Alternativ 1: Få et eget selskapsdomene
Selskapet får et internt domene som kun er tilgjengelig for selskapet. Her kan en lage egne kurs, distribuere enkelt til utvalgte ansatte eller alle ansatte, og hente ut egne rapporter i selskapet. Ansatte får egen brukerprofil, hvor de kan følge opp egen læring og se fremdrift. Selskapet vil også ha tilgang til Nettalliansens fellesportal, som vil fungere som en delingsportal for hele Nettalliansen.


Alternativ 2: Kun ta i bruk fellesportalen
Selskapet får tilgang til delingsportalen med felles kurs og opplæring. All informasjon i denne portalen vil Nettalliansen Administrasjon også ha tilgang til. Selskapet vil ikke kunne lage egne kurs, men det vil være mulig å sende ut opplæring/kurs til ansatte i eget selskap. Ansatte vil ikke ha egen brukerprofil.

Felles for begge alternativene er at det trengs en superbruker fra hvert enkelt selskap, som vil få en effektiv opplæring i Junglemap. Dette må på plass før vi kan distribuere e-læringsportalen ut til alle selskap. 


Send oss svar 
Send inn svar på hvilket alternativ ditt selskap ønsker og kontaktinformasjon til superbruker ved å fylle ut dette skjemaet, som for anledningen er laget i Junglemap.

Frist for innsendelse er: 7. februar.