Opplæring i krysspublisering

Vi har nå laget en opplæringsvideo for krysspublisering på felles nettsider. 

Som vi informerte om i forrige uke, så har vi nå lagt til rette for krysspublisering på felles nettsider. 

Det vil ikke bli publisert informasjon direkte på allianseselskapenes nettsider. Vi har valgt en løsning hvor selskapet selv kan avgjøre om de felles sakene som legges ut til deling, skal publiseres på egne sider eller ikke.

Sakene som publiseres sentralt blir lagt ut på Himmelblå nett, her kan dere lese saken og se hvordan den ser ut. Både oppsett, bilder og tekst vil se helt likt ut på deres egne nettsider. De ansvarlige for nettsidene i hvert allianseselskap vil få beskjed når det legges ut saker nye saker som kan publiseres på nettselskapets nettsider. 

Vi vil også ta en gjennomgang av dette i neste brukerforum for felles nettsider den 24. oktober.
Videoen og annet opplæringsmateriell finner du også under Opplæring.


Ved spørsmål, ta kontakt med Anniken Pettersborg