Krysspublisering på felles nettsider!

Vi kan nå krysspublisere informasjon til allianseselskapene som har standardiserte nettsider fra Nettalliansen. 

Det vil ikke bli publisert informasjon direkte på allianseselskapenes nettsider. Vi har valgt en løsning hvor selskapet selv kan avgjøre om de felles sakene som legges ut til deling, skal publiseres på egne sider eller ikke. 

Vår første felles sak vil legges ut i løpet av uke 38/39, og vi vil da informere allianseselskapene som har standardiserte nettsider.  


Himmelblå Nett
Til visning av felles informasjon, bruker vi Himmelblå Nett. Dette er nettsiden vi benyttet som prototype ved utviklingen av våre standardiserte nettsider. 

Her vil man kunne lese saken, før man evnt. publiserer den på egne sider. Saken vil se identisk ut på egne sider som den gjør på Himmelblå. 

Vi skiller mellom aktualiteter som kan legges ut på forsiden, og mer statisk informasjon som kan ligge på en underside.


Publisering på egne sider
I hvert selskap sitt CMS vil det ligge en oversikt over felles saker, som en kan huke for av og publisere på egne sider - enkeltvis eller alle. En kan bestemme om det skal legges under nyheter fra eget selskap, eller om en lager en overskrift under sine egne nyheter på forsiden som f.eks. heter «Nyheter fra bransjen». 


Opplæring
I løpet av uke 38/39 vil vi lage en opplæringsvideo som forklarer stegene for publisering av felles informasjon.