Mini-seminarer med selskapene har startet

Nettalliansen og Samfunnsbedriftene er i gang med energi- og teknologiseminar for medlemmer og eierselskap, for å etablere en felles forståelse av digitalisering i vår bransje. Denne uken er det holdt seminar for Hallingdal Kraftnett og Hammerfest Energi. 

Det er krevende å skape en felles forståelse av et så stort tema som digitalisering, og derfor har Nettalliansen og Samfunnsbedriftene gått sammen for å holde et mini-seminar som er tilpasset vår bransje og våre selskap. Seminaret gir en introduksjon til «digitalisering for ikke-teknologer» og en oppdatering på aktuelle energipolitiske saker.

Vi informerte om oppstarten av disse mini-seminarene for to uker siden. Les saken her.

Første mini-seminarer gjennomført

Denne uken har det allerede blitt gjennomført to mini-seminarer med styret og ledelse i hhv. Hallingdal Kraftnett og Hammerfest Energi. Det har vært svært gode møter, og vi ser at vi treffer et behov hos selskapene. Tilbakemeldingene så langt vært positive, spesielt knyttet til den enkle og pedagogiske gjennomgangen av digitalisering og hva det betyr for våre selskap. 

Vi har fått en uttalelse fra både Hallingdal Kraftnett og Hammerfest Energi i etterkant av møtene:

  • Administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett, Audun Grynning:

    «Vi leser, hører og snakker om digitalisering nesten hver eneste dag. Digitalisering skal visstnok være løsningen på de fleste av våre problemer. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hva dette er og hvordan vi bør jobbe med dette i egen organisasjon. 

    Samfunnsbedriftene og Nettalliansen ga styret en svært god og informativ presentasjon av hva digitalisering er og hvorfor det vil spille en sentral rolle i det vi gjør framover. Og ikke minst hvorfor vi må samarbeide om dette. Ingen av oss klarer det på egen hånd».

  • Administrerende direktør i Hammerfest Energi, Gudrun Rollefsen:
    «I en hektisk hverdag er det fint å løfte blikket og tenke gjennom hva digitalisering egentlig innebærer. Vi fikk både aha-opplevelser, gode diskusjoner og tips vi tar med oss i forbedringsarbeidet vårt».


Referanse 
Både Audun og Gudrun stiller gjerne opp dersom du ønsker å høre erfaringene fra deres mini-seminarer. Audun Grynning: mail /mob. 938 52 851. Gudrun Rollefsen: mail /mob. 975 01 733.


Ta kontakt for å booke et mini-seminar

Vi tror seminaret er nyttig for alle selskap i alliansen og håper flere setter av et 1,5-2 timer til dette. Innholdet er rettet mot styrer og ledelse og tilbys videre i perioden april til juni etter nærmere avtale.

Seminaret er et gratis medlemstilbud, og både form, innhold og lengde kan tilpasses. Ta kontakt med Maria Rodahl Johansen maria.johansen@nettalliansen.no eller Cecilie Bjelland cecilie.bjelland@samfunnsbedriftene.no for å sette opp et mini-seminar for ditt selskap.