Felles forståelse for digitalisering i kraftbransjen

Nettalliansen og Samfunnsbedriftene inviterer styrer og ledelse i eierselskap og medlemsselskap til et energi- og teknologiseminar, for å etablere en felles forståelse av behovet for digitalisering i vår bransje. 

Våre eierselskap og medlemmer jobber mye rundt IKT-sikkerhet, digitalisering og teknologiledelse. Dette er tema som også opptar myndighetene i økende grad, og som ikke minst berører kraftbransjen. Da kan det være både nyttig og nødvendig å samles for å sikre en felles forståelse og nødvendig prioritering blant ledelse og eiere.

Det er krevende å skape en felles forståelse av et så stort tema, og derfor går Nettalliansen og Samfunnsbedriftene sammen for å holde et seminar for dere som er tilpasset vår bransje og våre selskap. Seminaret gir en introduksjon til «digitalisering for ikke-teknologer» og en oppdatering på aktuelle energipolitiske saker.

Innholdet er rettet mot styrer og ledergrupper og tilbys i perioden april til juni etter nærmere avtale. Seminaret er et gratis medlemstilbud, og både form, innhold og lengde kan tilpasses.   

Når vi kommer i gang, vil vi se på hvilke muligheter det er for å utvikle dette initiativet videre.


Ta kontakt
Vi håper dette er av interesse for eierselskap og medlemmer. Ta kontakt med Maria Rodahl Johansen maria.johansen@nettalliansen.no eller Cecilie Bjelland cecilie.bjelland@samfunnsbedriftene.no for å gjøre nærmere avtale.

(klikk for større bilde)

r