Kundeportal i drift hos Hallingdal Kraftnett!

Nettalliansens nye kundeportal har nå vært i drift hos Hallingdal Kraftnett i halvannen måned, og erfaringen så langt er utelukkende positiv. 

Vi informerte om felles kundeportal for Nettalliansen i februar. Arbeidsgruppen bestående av Enida, Etna Nett, Nettselskapet og Hallingdal Kraftnett har utarbeidet en standard mal som øvrige allianseselskap også kan ta i bruk.  

Fordeler med felles kundeportal!

  1. Ditt selskap får alle henvendelser inn på ett sted
  2. Alle type henvendelser kan overføres til Powercatch som en arbeidsordre
  3. Henvendelsene blir tilgjengeliggjort på en oversiktlig måte for alle som skal ha innsyn
  4. Selskapet mottar mange færre henvendelser på telefon og e-post 
  5. Hver henvendelse blir håndtert av den personen som best kan svare
  6. Alle henvendelser blir dokumentert


Henvendelsestyper
Det er etablert 5 standard hendelsestyper. (HAN-porten er kun en routing mot Min side). Nettkundene logger inn i portalen ved alle henvendelser utenom ved varsling.  

 

 

Her ser dere antall henvendelser som har kommet inn til Hallingdal Kraftnett fra 1. februar og frem til i dag.

 


Med felles kundeportal får dere både en kundeportal som samler alle type henvendelser, samtidig som alle type henvendelser kan overføres til Powercatch som en arbeidsordre. Det er god fleksibilitet til å tilpasse standardisert portal til egne behov for egen kost. Som eksempel så ser Hallingdal Kraftnett på muligheten for å også inkludere henvendelser vedrørende abonnement. 


Bestilling

Pris vil avhenge av hvilke systemer dere har i dag, som oppgis i bestillingsskjema. Bestillingen er uforpliktende til pris er fastsatt. 

Bestill Kundeportal
For mer informasjon, ta kontakt med Erlend Eggen på mail eller 971 59 314.