Felles kundeportal i Nettalliansen

Felles kundeportal testes nå ut hos noen allianseselskap, og vil etter hvert kunne tilbys som en del av Nettalliansens Bransjeløsning.

Digital henvendelse er et delprosjekt under Kundekommunikasjon. Målet er en enhetlig måte å kommunisere med kunden på og automatisk fange opp når ulike kundegrupper skal kontaktes. Dette er en løsning som nå testes ut hos en del selskap, og som etter hvert vil kunne tilbys som en del av Nettalliansens Bransjeløsning. Løsningen er bygget rundt Atlassians Jira Service Management.


Utført arbeid 
Det som har blitt gjort så langt er at det har blitt utarbeidet en mal for kundeportalen, og vi har klargjort løsningen slik at alle type saker kan overføres til Powercatch som en arbeidsordre.

Målet er at denne kundeportalen skal bli det primære kontaktpunktet for kunder og interessenter.


Felles mal 
Enida og Etna Nett har benyttet Kundeportal fra Atlassian en god stund. Sammen med Hallingdal Kraftnett og Nettselskapet har de deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet en mal som vil fungere felles for Nettalliansen.

Hallingdal Kraftnett har nylig gått «live» med fellesmalen som er utarbeidet for Nettalliansen, og vi deler deres erfaringer når de har opparbeidet nok volum på henvendelser.


Fortløpende forbedringer 
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre innhold og struktur i portalen, så løsningen blir strømlinjeformet og smidig i bruk. Nettalliansen vektlegger at dette blir en helhetlig løsning for kundehåndtering, og jobber for at kundedata fra ulike løsninger er samkjørt. (KIS, Min Strøm, evt andre kontaktregister). 

 

Har du spørsmål til felles kundeportal, ta kontakt med Erlend Eggen på mail eller 971 59 314.