Kundeløsning for annen konsernvirksomhet

Det er besluttet at selskapene selv avgjør hva de skal gjøre med kundeløsning for øvrig virksomhet. Det settes opp et Teams-møte hvor selskapene kan diskutere felles muligheter.

Nettalliansen gjennomfører nå anskaffelse av kundeløsning for nettvirksomheten. Flere selskap har kontaktet administrasjonen for å diskutere hvilke muligheter som finnes knyttet til kundeløsning for annen type virksomhet. Vi gjennomførte et informasjonsmøte om temaet 27. januar og saken ble behandlet i styremøte 30.januar. 


Må ta beslutning for eget selskap
Nettalliansen anskaffer kundeløsning for nettvirksomheten. Styret besluttet at selskapene må selv bestemme hva de skal gjøre i forhold til kundeløsning for øvrig konsernvirksomhet. Slik vi ser det har selskapene da følgende alternativ:

  • Selskapene tar i bruk det nye systemet som anskaffes for nettvirksomheten også for annen type virksomhet
  • Annen type virksomhet beholder eksisterende kundeløsning (Selskapene avtaler selv opprydding direkte med leverandør)
  • Selskapene anskaffer selv en egen løsning for annen type virksomhet
  • Selskapene selger annen type virksomhet og trenger ikke noe system
  • Selskapene setter bort annen type virksomhet til Fjordkraft eller lignende

 

Administrasjonen kommer ikke ta en aktiv rolle tilknyttet kundeløsning for annen virksomhet, men vi vet at flere selskap har behov for å diskutere alternativene med andre selskap og derfor vil vi fasilitere et Teams-møte slik at de selskap som er interessert kan diskutere felles utfordringer og muligheter.

Møtet gjennomføres fredag 14.februar kl 12.00. Link til møte finnes her. Det er også mulig å ringe inn til møte på tlf: 21 40 20 23 og Konferanse-ID: 738 636 285#.

De som ønsker innkalling til møte i Outlook kan kontakte maria.johansen@nettalliansen.no