Kundeløsning for annen konsernvirksomhet

Mandag holdt vi informasjonsmøte om kundeløsning for annen konsernvirksomhet, for å få innspill på alternativene som ble presentert.

Vi har lagt ut presentasjonen fra møtet på samhandlingsnettet, og oppdaterer siden fortløpende med innspill som kommer inn. 

Administrasjonen vil gi sin anbefaling inn til styret den 30. januar.