Kristin H. Lind fra Energi Norge inn i styret

Kristin H. Lind er direktør for Energi Norges avdeling for nett, kraftsystem og entreprenør, og kom inn i styret i Nettalliansen 1. juli 2019. Les om hennes tanker rundt bransjen, Nettalliansen og styrevervet.  

En ting hun er veldig opptatt av, er hvordan vi som bransje innen fornybarnæringen kan møte de utfordringene vi står overfor - inkludert både store og mindre nettselskap. Utviklingen tilsier at veldig mange flere skal bruke vår vare - strøm, og at vi får stadig flere og nye kunder på listen i takt med elektrifiseringen rundt oss. Vår vare vil bli stadig mer etterspurt, og jobben vår mer kompleks. Det blir vanskelig og dyrt for mindre selskap å stå alene i denne utviklingen.


Kostnadskontroll og teknologiutvikling
I lys av dette er det to ting hun mener er veldig viktig å få til, og som Nettalliansen bidrar til. Det ene er å holde kostnadsutviklingen nede og det andre er å få tatt i bruk ny teknologi. Gjennom alliansens stordriftsfordeler har selskapene mulighet til å oppnå betydelige kostnadsbesparelser og ikke minst være del av et kompetansefellesskap som er avgjørende for å drive teknologisk utvikling og innovasjon. 

Det skjer mye på struktursiden i dag. Nettalliansen er for mange mindre selskaper et alternativt svar på å kunne drive effektivt til glede for eiere og kunder. Men med kravene som kommer med selskapsmessig og funksjonelt skille, vil det være en utfordring å få effektive konsern for de mindre selskapene.  Hvert konsern må finne sin løsning for å møte utfordringene og drive effektivt innenfor de nye rammebetingelsene.


Spådommer om fremtiden
Kristin er ikke i tvil om at utviklingen over tid går mot flere større nettselskap, samtidig er det mange mindre selskap som vil bestå. Men da må man klare å levere på kvalitet og pris. Dette henger igjen sammen med om en klarer å redusere kostnader gjennom å hente ut stordriftsfordeler, være teknologisk god, henge med og ikke minst stå sammen og dele nødvendig kompetanse. 

Kristin gleder seg til å møte flere av selskapene i alliansen og håper å kunne tilføre sin kompetanse og erfaring rundt blant annet FoU og standardisering, som hun presiserer er viktige virkemidler for å holde kostnadsutviklingen nede. Det hun også kan tilføre fra egen organisasjon og arbeidshverdag er måter å jobbe sammen på og dele kompetanse seg i mellom, noe hun opplever at også Nettalliansen har på sin dagsorden. 


Vi gleder oss over å ha fått Kristin med på laget!

 

Kristin H. Lind har ledet Energi Norges avdeling for Nett, kraftsystem og entreprenør fra januar 2018, og var daglig leder i datterselskapet Energi Norge AS fra november 2016 til januar 2018. Hun har tidligere vært direktør for Energi i KS Bedrift, næringspolitisk rådgiver på Nett og Marked i Energi Norge, arbeidet med rammevilkår og ledet måleravdeling i Viken Nett / Hafslund Nett, tariffutvikling i Statnett og vært utredningssjef i Telekraft. Kristin er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH) i Trondheim, med tilleggsutdannelse innen økonomi.