Lansering av promofilm for Nettalliansen

Som ledd i å øke kjennskapen og kunnskapen til Nettalliansen blant alliansens eiere og interessenter, har vi laget en animert filmsnutt. 

Gjennom det siste året har det skjedd mye i Nettalliansen, og en revisjon av vår strategi har stått sentralt. Bakgrunnen for strategirevisjonen var et stort behov for å tydeliggjøre og forenkle, og dermed også øke forståelsen for de valgene vi sammen gjør for at selskapene i alliansen blir mer robuste og effektive i årene fremover. 

Tydeliggjøring, forenkling og et positivt løft
Målet med denne animasjonsfilmen, er å gjøre strategidokumentet og alle PowerPoint slides om til en enkel introduksjon av alliansen - som på en lettbent måte forklarer hvem vi er og hva vi sammen ønsker å få til. Ikke minst håper vi den vil skape nysgjerrighet til å få vite mer. 

Filmen skal blant annet benyttes som intro i møte med nye nettselskap som viser interesse for alliansen, for leverandører og andre interessenter. Men først og fremst er den ment for våre eierselskap, som er den viktigste målgruppen. Vi håper også at dere vil benytte filmen for intern forankring i eget selskap. 

En kjent stemme
Vi lånte Arne Hjeltnes sin stemme for å fortelle om Nettalliansen, fordi han reflekterer våre verdier. Han underbygger viktigheten av lokal forankring, kvalitet og autentisitet, samtidig som han søker å innovere og tenke nytt!

Trykk på linken under, sett på fullskjerm og lyd.

 

 

 

Her er Arne Hjeltnes i sving for Nettalliansen, en oppgave han gjorde med et stort smil om munnen.