Kick-off for IKT-sikkerhetsprosjekt

Denne uken hadde IKT-sikkerhetsprosjektet kick-off i Nettalliansens lokaler i Oslo.

Prosjektgruppen i IKT-sikkerhetsprosjektet representeres med seks ressurser fra Nettalliansen; Hålogaland Kraft, Aurland Energiverk, Trollfjord Kraft, Tinn Energi, Hammerfest Energi og Hallingdal Energi. NC-Spectrum er også med i prosjektgruppa, og stilte opp med fire deltakere til disse dagene. 


Kraftberedskapsforskriften (KBF) kapittel 6 og 7 og et utvalg av NSM’s grunnprinsipper, er grunnlaget for arbeidet prosjektet skal gjennomføre. Prosjektleveransen vil blant annet bestå av prosedyrer, innsatsplaner, sjekklister og kartleggingsmaler for å ha den oversikten selskapene trenger i henhold til KBF. Det vil også levers opplæringsmateriale for alle ansatte i Nettalliansen, og en opplæringspakke spisset mer mot IKT-sikkerhetskoordinatorene.

Leveransen av prosjektet vil forme en IKT-sikkerhetshåndbok som tilgjengeliggjøres på samhandlingsnettet, sammen med opplæringspakkene.


Effektive dager i Oslo ga et godt grunnlag for videre samarbeid i prosjektgruppen, og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

 

Forrige sak om IKT-sikkerhetsprosjektet