Innovasjonsprosjektet RIFOK har startet

Torsdag 12. mai var det kickoff for RIFOK, og en solid og kompetent gjeng inntok Sintef sine lokaler i Trondheim. 

RIFOK står for Risikobasert fornyelsesplanlegging av kraftledninger. Vi informerte om beslutningen av dette prosjektet i januar. 

Dette innovasjonsprosjektet er det REN som er prosjekteier for og Sintef Energi er med som forskningspartner. Nettalliansen er med som samarbeidende selskap med Elvia, Lede, Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett.

Det var en solid og kompetent gjeng med mange tiårs erfaring innen vedlikeholdsfeltet som var samlet i Trondheim. NVE er også med som observatør og sparringspartner så sammensetningen i prosjektet er bred og god. Fra Nettalliansen AS deltok Hans Ørjasæter og det vil etterhvert bli behov for å involvere flere personer fra allianseselskapene.

For mer informasjon om prosjektet kan dere gå på samhandlingsnettet eller ta kontakt med Hans Ørjasæter