Husk liste over nøkkelroller og ansatte

Vi minner om å sende liste over nøkkelroller og ansatte til Nettalliansens administrasjon, slik at relevant informasjon går til riktig person.

Nøkkelroller
Nettalliansen administrasjon gjør for tiden en opprydding i CRM-systemet. For å dele relevant informasjon med riktige personer i Nettalliansen må vi ha kontaktpersoner på de forskjellige områdene. Vi har laget et skjema for de nøkkelrollene vi trenger fylt ut i hvert selskap. Hvis samme person har flere roller, holder det å skrive fornavn og etternavn etter å ha fylt ut all informasjon èn gang

Klikk her for å fylle ut skjemaet

  

Adresseliste over alle ansatte
Vi ønsker at alle ansatte i selskapene i Nettalliansen skal motta nyhetsbrev og få tilgang på samhandlingsnettet. Derfor ber vi om at dere sender en fullstendig ansattliste med navn og e-postadresse i tillegg til utfylt skjemaet over. De som allerede har sendt dette, kan selvsagt se bort fra dette punktet. Listene sendes til hanne.johansen@nettalliansen.no.