Nettkonferansen 2019

Årets Nettkonferanse ble gjennomført i Trondheim 3.-4.desember, og fokus og tema samsvarte svært godt med det vi i Nettalliansen jobber med i fellesskap hver dag.

Konferansens fokus var nettselskapets og fremtidens energisystem, hvordan imøtekomme krav og muligheter innen teknologi og digitalisering, samt fokus på hvilken rolle nettselskapene må ta i dag og fremover.

Gjennomgående tema for dagene var at nettselskapene vil få andre oppgaver fremover, utviklingen skjer raskere enn forventet og det må gjøres grep for å håndtere de utfordringene og mulighetene som kommer.


På scenen
Glitre Energi hadde en god gjennomgang av hvordan de rigger seg for å ta i bruk ny teknologi samt hvordan de gjennomfører endringer i eget selskap ved å jobbe kontinuerlig med involvering og informering.

Nettselskapet AS fortalte om hvordan de rigger selskapet for å håndtere fremtidens utfordringer. De har stort fokus på effektivisering gjennom gode teknologiske løsninger, tilgang på god og riktig kompetanse og samarbeid på tvers. Nettalliansen ble trukket frem som en viktig suksessfaktor i deres arbeid.


NVE
NVE forventer at fremtidens nettselskap skal ha effektiv nettdrift og levere de tjenester som kundene etterspør. Det er ikke størrelsen på selskap som er avgjørende men heller hvor godt selskapet er til å tilpasse seg fremtidens endringer og behov.


Deltakerlisten 

Presentasjonene fra konferansen finner du her