Gevinstrealisering i Bransjeløsningen

Program Bransjeløsning jobber nå med å identifisere gevinstpotensialet i Bransjeløsningen, som vil inkludere både selskapsinterne og alliansespesifikke forhold. 

Som informert om tidligere har Nettalliansen etablert et program for Bransjeløsningen. Programmet skal sikre en helhetlig tilnærming til bransjeløsningen, og en samordnet styring av prosjektene i Veikart 2025.

Program Bransjeløsning skal sikre at løsningene i Bransjeløsningen henger sammen optimalt og at vi gjennom det oppnår målsettingen med en felles bransjeløsning. Det inkluderer arbeidet med å standardisere arbeidsprosesser på tvers av allianseselskapene, som er iht. programmets visjon: Sammen og på samme måte. 


Vesentlige gevinster
Veikart 2025 skal legge til rette for at allianseselskapene oppnår vesentlige gevinster gjennom effektive arbeidsprosesser og god styring. 

Programmet jobber nå med å identifisere og kvalifisere et tydelig målbilde. Når målbildet er på plass, jobbes det videre med gevinstpotensial og en plan for gevinstrealisering. Gevinstpotensial, i form av kvalitative og kvantitative gevinster, skal omfatte både selskapsinterne og alliansespesifikke forhold. Dette vil legges til grunn for rapportering, og hjelpe allianseselskapene i arbeidet med å verifisere og konkretisere gevinstpotensialet i egen organisasjon, og realisere gevinstene i henhold til plan.


Programorganisering
Under bransjeløsning og Program Bransjeløsning på samhandlingsnettet ligger informasjon om roller, ansvar og oppgaver knyttet til programmet.  

 

Vi siterer Glenn Hole, seniorkonsulent i SopraSteria:

«Gevinstrealisering er noe som må inn med «morsmelken» og bli en del av virksomhetens tankesett fra begynnelsen. Det handler om at virksomheten forstår at gevinstrealiseringsarbeid er en kontinuerlig prosess for å nå virksomhetens overordnede visjon og målsetting