Forprosjekt Sammen og på samme måte

Her er en status på forprosjektet "Sammen og på samme måte", og hva som vil skje nå som forprosjektet snart avsluttes. 

I april informerte vi om oppstart av forprosjektet Sammen og på samme måte, hvor vi inviterte alle selskap til å delta. Her kan du også se hele prosjektbeskrivelsen. 

Vi ønsker flere selskap med i prosjektet. Ta kontakt med Gunnar Bell eller for å melde på ditt selskap. Selskapene som er med i prosjektet så langt er:

  • Etna
  • Rakkestad
  • Hemsedal 
  • Skjåk
  • Sør Aurdal
  • Enida

Felles økonomiløsning
Iht. forprosjektets mål har det totalt blitt avholdt 4 møter. De to første møtene var workshops hvor områder ble avklart og prioritert. De to siste møtene er blitt brukt til kartlegging og diskusjoner rundt felles økonomiløsning.

I siste møte ble det laget forslag til prosjektmål:

  • Kartlegge muligheter og sette mål om besparelser – planlegge samarbeid
  • Etablere arbeidsgruppe om beste praksis på økonomiprosesser/ system (Samkjøres med ERP 2.0 – prosjektet)
  • Kartlegge erfaringer fra andre allianser 
  • Redusere sårbarhet


Gjennomføringsprosjekt
Vi er nå i siste del av forprosjektet som etter planen avsluttes 5. juli. Planen er at det i løpet av neste uke skal utarbeides en prosjektbeskrivelse til et gjennomføringsprosjekt, samtidig som vi ser på muligheten for å kjøre pilotering av felles økonomifunksjoner.