Forprosjekt «Sammen og på samme måte»

En gruppe eierselskap ser behovet for å redusere kostnader, tilføre virksomhetene større kompetanse og drifte smartere enn i dag. Vi skal derfor gjennomføre et forprosjekt, og inviterer herved alle selskap til å delta.

Å redusere kostnader, tilføre virksomhetene større kompetanse og drifte smartere krever mer enn bare felles innkjøp og systemløsninger. Gruppen ønsker å se på muligheten til å etablere et ressurssenter som virkemiddel for å realisere effektiviseringsgevinster gjennom deling av kapasitet, kompetanse og systemer. Nettalliansens bransjeløsning skal være en plattform for å realisere effektiviseringsgevinster ved at ressurser utenfor eller på tvers av selskapene kan utføre oppgaver for fellesskapet.

Med bakgrunn i dette gjennomfører Nettalliansen et forprosjekt som finansieres av deltakende selskap.

Mål for forprosjekt

 • Kartlegge og prioritere område for operativt samarbeid
  • Behov for regional tilhørighet
  • Hvor egnet NA bransjeløsning er
 • Etablere rammeverk for eierskap av felleseid selskap
 • Etablere styringsmodell og delingsøkonomi
 • Utrede mulighet for pilotering

 

Overordnete mål for eventuelt hovedprosjekt

 • Redusere sårbarhet
 • Øke kompetanse på kritiske områder
 • Dele kapasitet
 • Lokasjonsuavhengige tjenester


Les hele prosjektbeskrivelsen her


Meld på ditt selskap 
Alle selskap i Nettalliansen inviteres herved til deltakelse i dette forprosjektet. De som vil delta kan gi tilbakemelding til Maria Rodahl Johansen innen 13. april.

Spørsmål om forprosjektet kan rettes til Maria Rodahl Johansen eller Gunnar Bell.