Birdsview starter opp i desember!

Birdsview har utviklet en radarenhet som brukes til å utføre råtekontroll av stolper, for å få en mer presis vurdering av restlevetiden til stolpen. Syv allianseselskap skal teste ut produktet i felt.

I oktober informerte vi om innovasjonsprosjektet Birdsview. Dette er et selskap som har utviklet en radarenhet som brukes til å utføre råtekontroll av stolper, for å få en mer presis vurdering av restlevetiden til stolpen. Nettalliansen ble invitert inn for å teste ut produktet i felt, og vi etterlyste allianseselskap som ønsket å delta. 

Vi måtte ha med minst 6 allianseselskap, og siden 7 selskap har meldt seg på kan vi sette i gang. Det ble gjennomført oppstartsmøte med Birdsview mandag denne uken, og avtalen blir formalisert i løpet av kort tid. 


Kick-off og informasjonsmøte

Den 7. desember holder vi kick-off og informasjonsmøte sammen med Birdsview, og vi kaller inn deltakende selskap på Teams. 

Selskapene som er med på prosjektet er:

  • Rakkestad
  • Hemsedal
  • Enida
  • Svorka
  • Fusa
  • Vang
  • Stannum


Hvis ditt selskap ikke er på listen og du ønsker å delta på dette prosjektet, så er det fremdeles en åpning. Send i så fall en mail til Hans Ørjasæter så fort som mulig.

Vi gleder oss til å komme i gang!