Vil du delta i et spennende innovasjonsprosjekt?

Birdsview har utviklet en radarenhet som brukes til å utføre råtekontroll av stolper, for å få en mer presis vurdering av restlevetiden til stolpen. Nettalliansen er invitert inn for å teste ut produktet i felt. 

Nettalliansen er invitert inn i prosjektet for å være med på å teste ut produktet og bidra til utvikling av deres forretningsmodell. Vi er derfor ikke med på utviklingen av selve produktet, men på å teste det ut i felt. Risikoen ved å være med i prosjektet er derfor vurdert til å være svært liten.

For selskapene som vil være med på dette prosjektet blir det forventet at en gjennomfører minst 150 stolpekontroller med radarenheten (vi må ha 1500 stolpekontroller totalt i Nettalliansen) og at man deltar med til sammen ca 35 timer inn i prosjektet med arbeidsmøter og tilpasning av forretningsmodell.  

Mer informasjon om prosjektet finner du i denne prosjektbeskrivelsen og i forslag til samarbeidsutkast fra Birdsview. Tidsplanene har blitt noe forskøvet ift. opprinnelig plan, men hovedaktivitetene vil være like og vi tar sikte på å starte opp prosjektet medio november. Les også mer om Birdsview på deres hjemmesider


Bruk av FoU-rammen

Prosjektet er godkjent av NVE og alle kostnader knyttet til prosjektet blir ført mot FoU-rammen til selskapene. Kostnadene hvert enkelt selskap har med oppfølging og utførelse av kontrollene blir ført mot egen FoU-ramme, mens felleskostnadene til Nettalliansen og Birdsview blir dekket av felles FoU-pott og fordelt på alle selskapene i Nettalliansen.

Dette er med andre ord en fin mulighet til å få testet ut et nytt produkt, utføre en del råtekontroller og få dekket kostnaden over FoU-rammen.

 

Gi beskjed om ditt selskap vil delta
Styret i Nettalliansen har godkjent forslaget fra Innovasjonsgruppen om å delta i innovasjonsprosjektet Birdsview-Råtedetektor dersom vi får med minimum 6 selskap på prosjektet.

Vi ber om tilbakemelding innen 1. november til Hans Ørjasæter på om ditt selskap vil være med på dette prosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Montering av radarenhet på stolpe