Workshop om cybersikkerhet hos Norges Forskningsråd

Torsdag 22. august arrangerte forskningsrådet workshop om cybersikkerhet i det norske kraftnettet. Nettalliansen var til stede. 

Deltakere i workshopen var representanter fra kraftbransjen og aktører innen cybersikkerhet i Norge. Formålet var å skape en felles forståelse av status for cybersikkerhet i kraftnettet, og synliggjøre hva som må forskes på og utvikles for å møte fremtidens behov.

Etter presentasjonene ble det satt av god tid til gruppediskusjoner, for å etablere en felles forståelse av cybersikkerhetsgapene i de ulike delene av energisektoren. Denne øvelsen ga et godt bilde av hvilke områder som trenger mer fokus og forskning for å optimalisere sikkerheten i energisektoren.

Fra Nettalliansen var det fire deltakere, Maria Rodahl Johansen og Hanne Rodahl Johansen fra administrasjonen, og Heide Heggelund fra Hammerfest Energi og Njål Vik Medås fra HLK.


Rapport

Det blir utarbeidet en rapport fra forskningsrådet på cybersikkerhet i det norske kraftnettet, denne vil bli distribuert til selskapene når den foreligger.

Maria presenterte det pågående samarbeidet som skjer på IKT-sikkerhet i Nettalliansen. Her ble blant annet IKT-sikkerhetsprosjektet tatt frem, samt felles beredskapsøvelser på IKT-sikkerhet og de årlige fagdagene.