Workshop med arbeidsgruppe og ny leverandør av ERP

Denne uken har vi holdt workshop på Gardermoen med arbeidsgruppen og nyvalgt leverandør av ERP-system.

Som annonsert på samlingen vår på Fornebu i september, så var det Aider som ble valgt som ny leverandør av felles ERP-system. Tirsdag og onsdag denne uken var arbeidsgruppen i ERP og Aider samlet til workshop på Gardermoen.

Agenda for disse dagene:

 • Dag 1: Gjennomgang av foreløpig oppsett av xLedger, med avklaringsdiskusjoner
 • Dag 2: Oppsummering av dag 1, med diverse diskusjoner knyttet til arbeidsgruppens eksisterende løsninger
 • Dag 2: Planlegging av felles informasjonsmøte ERP


Spennende diskusjoner
Dette ble en god samling hvor Aider viste frem foreløpig versjon av malselskapsoppsett, og kontoplan, dimensjoner, og oppsett av prosjekt/arbeidsordre ble diskutert inngående. Aider tok med seg en rekke ønsker og behov tilbake til videre design.

Status på Powercatch skyreise, med implikasjoner på etablering av ERP-løsning ble også diskutert, sammen med generelle behov knyttet til integrasjon med arbeidsordresystem.


Neste steg - informasjonsmøte!
Det planlegges et informasjonsmøte i uke 49 for alle ansatte i allianseselskapene som blir påvirket av et nytt ERP system. Nærmere informasjon om tidspunkt og agenda følger i neste uke.

 

Fra arbeidsgruppen deltok:

 • Tom Knutsen, Etna Nett
 • Ina Terese Henriksen, Hammerfest Energi
 • Knut Markegård, Hallingdal Kraftnett
 • Eli Nilsen, Repvåg Kraftlag
 • Rosita Rundevold Ågesen, Dalane Energi
 • Svein-Magnus Sørensen, Nettalliansen
 • Lars Bjertnæs, Nettalliansen

Fra Aider deltok:

 • Bjørnar Fjeld 
 • Magnus Spånem Eliassen
 • Morten Olsen