Workshop for Kvalitetssystem

Denne uken har arbeidsgruppen i Kvalitetssystem hatt workshop sammen med Netpower, for å strukturere og standardisere løsningen for Nettalliansen.

Det ble besluttet å sette opp et masterområde som vil rulles ut til alle selskap, med mulighet for lokale tilpasninger. Masteren styres sentralt, og alle allianseselskap vil få oppdateringer i lovverk og prosedyrer uten at det berører de lokale tilpasningene.


Avviksmodul

I workshopen var hovedfokus på avviksmodulen, og det ble satt opp standardiserte avvikskategorier og innhold.

Neste standardiseringsjobb vil omhandle dokumenthåndtering og prosesshåndtering. Dette gjøres i workshop via Teams i løpet av de neste ukene. Pilotering av systemet starter før sommeren.


Utrulling til ditt selskap
Med dagens fremdriftsplan ser vi for oss å starte utrullingen rett etter sommerferien. Nå kan du påvirke hvor i utrullingsplanen ditt selskap skal være, ved å krysse av for hvilken uke som passer best. Vi vil etter beste evne etterkomme alle sine ønsker. 

Sett ditt selskap inn i utrullingsplan