Webseminar om stolper

Nettalliansen planlegger i samarbeid med Berggård Amundsen å gjennomføre et webseminar om stolper.

Planen er å invitere de mest aktuelle leverandørene i markedet slik at de hver for seg får anledning til å presentere seg og sine produkter. Etter presentasjoner er gjennomført vil vi ha en kort felles seanse for å diskutere muligheter for samhandling innenfor stolpe-området.

Tentativ dato 23. februar. Vi kommer tilbake med mer informasjon.