Webseminar om stolper 10. mars

Vi legger stolpeseminaret til etter vinterferieukene, og datoen er nå fastsatt til 10. mars.

Vi har fått begeistrede bekreftelser fra fire leverandører:

  • Jerol
  • Scanpole
  • Stab
  • Wopas

 
Rempro som har blitt nevnt i kompetanseforum for daglige ledere, har ikke stolper i produksjon og er foreløpig ikke klare for å vise noe. De ba om å bli invitert ved neste anledning. 

Mer informasjon og konkret agenda for webinaret kommer neste uke. Det vil bli lagt ut en møtelink til Teams, men foreløpig kan dere sette av 10. mars kl 9-12 i kalenderen.